Nieuws

Nieuwsbrief Duurzaamheid

CO2 FOOTPRINT 1E HALFJAAR

2022 In het eerste halfjaar van 2022 hebben we 129,83 ton CO2 uitgestoten. De uitstoot wordt grotendeels veroorzaakt door ons brandstofverbruik, waarbij het grootste gedeelte afkomstig is van diesel.

Hoe staan we ervoor?

Voortgang

Wij hebben als doel om in 2023 ten opzichte van 2018 6% CO2 te reduceren. Over heel 2018 hebben wij 413,21 ton CO2 uitgestoten. Uit ervaring is gebleken dat wij in de 2e helft van het jaar meer CO2 uitstoten dan de 1e helft van het jaar. Naar verwachting zullen we over heel 2022 uitkomen op ongeveer 360 ton CO2. Dit is een goed vooruitzicht, omdat we hiermee ruimschoots onze doelstelling van 6% gaan halen.

Keten verantwoordelijkheid

We hebben gekeken hoe wij in de keten kunnen reduceren. De inkoop van palen voor het planten van bomen gaan wij efficiƫnter doen, waardoor er minder transport kilometers moeten worden afgelegd voor het leveren van de palen bij ons. Op deze manier besparen we brandstof in de keten en wordt er minder CO2 uitgestoten!

Reductie maatregelen

Om onze doelstelling te behalen hebben we verschillende reductiemaatregelen genomen. Zo is ons nieuwe pand volledig gasloos en bij het vervangen van materieel kijken we steeds meer naar elektrisch. Je kunt zelf ook bijdragen aan reductie door bijvoorbeeld regelmatig de bandenspanning van onze auto’s te controleren.