Nieuws

Nu ook Certificaat Natuurwet Niveau 1, 2 en 3 !

Per 1 januari 2017 is de Flora en Fauna wet komen te vervallen, en is vervangen door de Natuurwet.

Onze uitvoerende medewerkers hebben begin 2017 het certificaat gedragscodes Wet Natuurbescherming Niveau 1 behaald. 

“KZ” is ook in het bezit van het certificaat niveau III voor de Gedragscode Wet Natuurbeschrermijn (voorheen Flora en Fauna Niveau 3)! Hiermee kunnen wij u de mogelijkheid bieden om ook een Plan van Aanpak te verzorgen voor werkzaamheden die worden uitgevoerd conform de Natuurweg. 

Tevens is de uitvoering in het bezit van een niveau 2 certificaat.