Projecten

Groenonderhoud Purmerend

Begin 2015 is middels een aanbesteding het werk “ONDERHOUD, RECONSTRUCTIES EN AANLEG VAN GROENVOORZIENINGEN” in de gemeente Purmerend aangenomen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het maaien van gazons en ruige grasvelden, met bijkomende werkzaamheden.
b. het snoeien van beplantingen,
c. reconstructies van groenvoorzieningen,
d. aanleg van groenvoorzieningen.
e. rooien van bomen

Momenteel voeren we ook het schoffel onderhoud uit.