Projecten

Maaionderhoud Gooi-en Vechtstreek

In het najaar van 2017 heeft KZ de provinciale bermen en taluds langs de wegen in het Gooi-en Vechtstreek gemaaid.

Tevens zijn de zijn de sloten geschouwd, en zijn er de benodigde verkeersmaatregelen getroffen