Projecten

Groot onderhoud oevers Julianadorp

Aanleg natuurvriendelijke oevers bij watergang De Slenk, Schoolvaart en Gracht
te Julianadorp in de gemeente Den Helder.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
b. Het verwijderen van beschoeiing;
c. Het verplanten en verwijderen van begroeiing en bomen;
d. Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.