CO2 gegevens 2018

Gegevens communicatie CO2 uitstoot 2018

Communicatiebericht projecten 2018.pdf

Communicatiebericht projecten 2018-1.pdf

Communicatiebericht 2018-1.pdf

Communicatiebericht 2018.pdf

CO2 Reductieplan en CO2 Management Plan 

CO2-Reductieplan .pdf

CO2-Managementplan.pdf

 

CO2-bewust Certificaat Niveau 5

Trots kunnen we mededelen dat we op 28 maart 2018 zijn gecertificeerd voor het niveau 5 van de CO2 prestatieladder! Onderstaand het certificaat. 

2017.536.CO2.N222.Certificaat.pdf

CO2 gegevens 2017

Op 28 maart 2018 zal een audit plaatsvinden over de gegevens van 2017. Deze audit zal plaatsvinden op basis van de CO2 prestatieladder niveau 5. 

Onderstaand de gegevens van de CO2 uitstoot van 2017, te weten het eerste half jaar van 2017 en het totaal van 2017. Deze zijn ook gecommuniceerd naar onze medewerkers en belanghebbenden. 

Gegevens communicaie CO2 uitstoot 2017 

Communicatiebericht H1-2017.pdf    Communicatiebericht maart 2018.pdf

Communicatiebericht HHNK.pdf         Communicatiebericht Hollands Kroon.01.pdf

CO2 Reductieplan en CO2 Management Plan 

CO2 Reductieplan.pdf                            CO2 Management Plan.pdf

 

Website SKAO 

Op de website van SKAO staan de gegevens over onze ketenanalyse, materiële emissie en deelname aan sector-en keteninitiatieven gepubliceerd. Deze zijn in te zien via deze link : https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties

CO2 nieuwsbrief Project HHNK 2013-2015


125_bk_logo.pngVan 2013 t/m 2015 hebben wij maaiwerkzaamheden verricht in combinatie met de firma J. van Bodegom & Zn. B.V. voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. KZ heeft het infiltratiesysteem in de Wieringermeer gemaaid. Onderstaand een CO2 nieuwsbrief wat onze CO2 reductie is geweest voor deze maaiwerkzaamheden. 

Nieuwsbrief project HHNK
Download

INTRODUCTIE CO2 DOCUMENT
Duurzaam ondernemen staat bij KZ Groenvoorziening en Aanneming B.V. hoog in het vaandel. Een vermindering van het verbruik van brandstof en CO2- emissie zijn dan ook belangrijke punten. 

Om deze reden is er dan ook hard gewerkt aan het behalen van het CO2- bewust certificaat trede 3 in het kader van de CO2- Prestatieladder. Op 31 mei 2013 is het certificaat naar aanleiding van de certificering afgegeven. 

Meer informatie over de gestelde doelen, de Carbon Footprint en het CO2- Bewust certificaat kunt u in onderstaande documenten vinden.

Op 26 april 2016 heeft de hercertificering plaats gevonden. De Carbon Footprint over 2015 staan onderstaande gepubliceerd. 

126_bk_Footprintlogo.jpgOp 17 mei 2017 zal een periodieke audit worden gehouden, de resultaten over 2016 staan onderstaand gepubliceerd. De resultaten over het eerste en tweede half jaar zijn afzonderlijk berekend en inzichtelijk. 

Carbon Footprint 2015

 

CO2 emissie 2016
download

2016 grafiek emissie
download

2016 reductie en maatregelen
download

CO2 certificaat versie 3.0
download

KETENINITIATIEF
Met de firma van Bodegom uit Wieringerwerf heeft KZ een keteninitiatief afgesproken. Bijgaand de overeenkomst welke wij hiervoor hebben opgesteld. 

Keteninitiatief
download