CO2 nieuwsbrief Project HHNK 2013-2015


125_bk_logo.pngVan 2013 t/m 2015 hebben wij maaiwerkzaamheden verricht in combinatie met de firma J. van Bodegom & Zn. B.V. voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. KZ heeft het infiltratiesysteem in de Wieringermeer gemaaid. Onderstaand een CO2 nieuwsbrief wat onze CO2 reductie is geweest voor deze maaiwerkzaamheden. 

Nieuwsbrief project HHNK

INTRODUCTIE CO2 DOCUMENT
Duurzaam ondernemen staat bij KZ Groenvoorziening en Aanneming B.V. hoog in het vaandel. Een vermindering van het verbruik van brandstof en CO2- emissie zijn dan ook belangrijke punten. 

Om deze reden is er dan ook hard gewerkt aan het behalen van het CO2- bewust certificaat trede 3 in het kader van de CO2- Prestatieladder. Op 31 mei 2013 is het certificaat naar aanleiding van de certificering afgegeven. 

Meer informatie over de gestelde doelen, de Carbon Footprint en het CO2- Bewust certificaat kunt u in onderstaande documenten vinden.

Op 26 april 2016 heeft de hercertificering plaats gevonden. De Carbon Footprint over 2015 staan onderstaande gepubliceerd. 

126_bk_Footprintlogo.jpgOp 17 mei 2017 zal een periodieke audit worden gehouden, de resultaten over 2016 staan onderstaand gepubliceerd. De resultaten over het eerste en tweede half jaar zijn afzonderlijk berekend en inzichtelijk. 

Carbon Footprint 2015

CO2 emissie 2016

2016 grafiek emissie

2016 reductie en maatregelen

CO2 certificaat versie 3.0

KETENINITIATIEF
Met de firma van Bodegom uit Wieringerwerf heeft KZ een keteninitiatief afgesproken. Bijgaand de overeenkomst welke wij hiervoor hebben opgesteld. 

Keteninitiatief