Werkzaamheden

Blad- en vuilzuigen

Als de herfst aanbreekt wordt het straatbeeld bepaald door afgevallen bladeren. 
Industrieterreinen, plantsoenen, parken, recreatiegebieden, begraafplaatsen, golfbanen, wegbermen, parkeerplaatsen etc. worden hierdoor niet alleen ontsierd maar al dat bladafval (en overig vuil) kunnen bovendien voor veel overlast zorgen.

Het is een tijdrovende zaak om alle bladeren en het aanwezige zwerfvuil continue aan te harken, op te vegen, en vervolgens af te voeren.
“KZ” beschikt voor dit soort werkzaamheden over drie zuigwagens. Het vuil wordt door middel van een grote zuigslang (of zuigmond), welke vanuit de cabine is te bedienen, opgezogen. Het opgezogen vuil wordt verzameld in een wagen met een inhoud van 11m³. De inhoud kan vervolgens naar elke door u gewenste locatie afgevoerd worden.

Tevens kan de slang worden verlengd met zo’n 10 meter, zodat ook ogenschijnlijke onbereikbare plaatsen, effectief gereinigd kunnen worden.

Wij zuigen o.a. ondergrondse containers leeg waarna we het afval afvoeren naar erkende verwerkingslocaties.

Ook na afloop van een evenement, bv. Kononingsdag, kunnen wij het terrein weer schoonmaken door het opzuigen van het afval en dit af te voeren naar erkende verwerkingslocaties.