Werkzaamheden

Onkruidbestrijding

Om al het openbaar groen, zoals parken, plantsoenen, beplanting langs wegen, bermen, sportterreinen, begraafplaatsen, bestratingen etc., een representatief uiterlijk te laten houden, is het noodzakelijk om regelmatig het voorkomende onkruid te verwijderen

“KZ”  kan op diversen manieren het onkruid verwijderen. Dit kan door middel van :
– Borstelen van bestrating
– Heet waterunit;
– Branden met infrarood onkruidbrander;
– Handmatig verwijderen (schoffelen).

Branden met Infrarood Onkruidbrander
“KZ” heeft diverse onkruidbranders met een verschillende werkbreedtes. Hiermee kunnen wij alle trottoirs, bestratingen, halfverhardingen, schelpenpaden, zandpaden en parkeerplaatsen onkruidvrij maken. Voor de hele kleine stukjes en hoekjes beschikken wij over een handbrander. Door het toepassen van onkruidbestrijding met infrarood zal er geen bodemvervuiling plaatsvinden, wat het milieu ten goede komt.