Werkzaamheden

Maaien bermen en taluds

Door inzet van het juiste materiaal, kan zelfs op de moeilijkste plaatsen gemaaid worden. 
Door jarenlange ervaring op het gebeid van maaionderhoud voor o.a. waterschappen, bedrijven, projectontwikkelaars, gemeentes en provincies, en particulieren is “KZ” in staat om alle soorten begroeiing vanaf het land of vanaf het water voor uw te maaien.

“KZ” is gespecialiseerd in het maaien van :
– Gazons
– Ruig gras
– Slootkanten
– Wegbermen
– Taluds
– Dijken
– Uitmaaien van sloten
– Rietkanten (inclusief afzuigen van riet en gras)

Verkeersveiligheid bij maaiwerkzaamheden
Bij het maaionderhoud langs wegen is volgens de wetgeving een passende afzetting vereist. Dit in verband met de verkeersveiligheid. “KZ” heeft in eigen beheer bebording en aktiewagens welke voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze worden voorgeschreven voor werkzaamheden langs gemeentelijke en openbare wegen. Ook zijn onze medewerkers in het bezit van het certificaat “Veilig werken langs de weg” en BRL9101 verkeersregelaar

Afvoeren en verwerken vrijgekomen maaisel
Tijdens de maaiwerkzaamheden komt vaak een grote hoeveelheid maaisel vrij. “KZ” kan het vrijgekomen maaisel voor u verwerken d.m.v. harken, wiersen, persen in balen, of opzuigen en vervolgens naar een afvalverwerkingsbedrijf transporteren.