Werkzaamheden

Bomen rooien en stobbenfrezen

“KZ” kan voor u bomen, begroeiing en boomstobben verwijderen. Wij beschikken over een stobbenfrees met een grote capaciteit die ingezet kan worden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Onze stobbenfrees zit aan een acht meter lange giek (aan de tractor of mobiele kraan), zodat deze flexibel inzetbaar is en een flinke tijdsbesparing oplevert.

Stobben die tussen andere bomen in singels of groenstroken staan worden beter toegankelijk, evenals stobben in slootkanten en taluds.