Werkzaamheden

Varend materiaal

“KZ” heeft een groot aantal machine’s voor werkzaamheden op ’het droge’. Daarnaast kan “KZ” oevers, wallen, beschoeiingen en beplantingen vanaf het water aanleggen en bewerken.

Pontons
Voor de uitvoering van de werkzaamheden vanaf de waterkant heeft “KZ” de beschikking over twee pontons (afmeting 10 x 5 meter en 16 x 5 meter). Door middel van een hydrau-unit zijn deze pontons, indien nodig, zelfvarend te maken. Tevens kan met behulp van een sleepboot de pontons op de gewenste locatie worden gebracht.

De pontons met daarop het benodigde werkmateriaal zijn o.a. voor onderstaande werkzaamheden in te zetten:

– Aanleg beschoeiingen
– Snoeien / vellen beplantingen
– Maaien riet

Aanleg beschoeiingen
Een beschoeiing op een bijna onmogelijk te bereiken plaats, kan door “KZ” worden aangebracht. Met behulp van bovengenoemde pontons waarop het diverse materieel kan staan, kunnen wij iedere soort beschoeiing voor u vanaf het water plaatsen (zetten / trillen). 

Snoeien / vellen beplantingen
Werken vanuit een talud langs een vaart , kanaal of gracht kan een probleem zijn wanneer singels en/of groenvoorzieningen onderhouden moeten worden. Met behulp van een ponton met daarop een hoogwerker, kunnen ook deze werkzaamheden vanaf de waterkant worden uitgevoerd. Het vrijgekomen snoeihout kan hierna versnipperd, verwerkt, of afgevoerd worden.

Maaien riet
“KZ” kan voor u vanaf de waterkant het riet maaien met een tractor met ecokopzuiger, welke op het ponton wordt geplaatst. Desgewenst kant het riet in een opvangponton gespoten worden voor afvoer van het riet.