Werkzaamheden

Werkzaamheden

Onkruidbestrijding

Om al het openbaar groen, zoals parken, plantsoenen, beplanting langs wegen, bermen, sportterreinen, begraafplaatsen, bestratingen etc., een representatief uiterlijk te laten houden, is het noodzakelijk

Bekijken

Maaien bermen en taluds

Door inzet van het juiste materiaal, kan zelfs op de moeilijkste plaatsen gemaaid worden. Door jarenlange ervaring op het gebeid van maaionderhoud voor o.a. waterschappen, bedrijven,

Bekijken

Blad- en vuilzuigen

Als de herfst aanbreekt wordt het straatbeeld bepaald door afgevallen bladeren. Industrieterreinen, plantsoenen, parken, recreatiegebieden, begraafplaatsen, golfbanen, wegbermen, parkeerplaatsen etc. worden hierdoor niet alleen ontsierd maar

Bekijken

Varend materiaal

“KZ” heeft een groot aantal machine’s voor werkzaamheden op ’het droge’. Daarnaast kan “KZ” oevers, wallen, beschoeiingen en beplantingen vanaf het water aanleggen en bewerken.

Bekijken

Bomen rooien en stobbenfrezen

“KZ” kan voor u bomen, begroeiing en boomstobben verwijderen. Wij beschikken over een stobbenfrees met een grote capaciteit die ingezet kan worden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Bekijken

Aanleg en Onderhoud

Op het gebied van groenvoorzieningen heeft “KZ” een breed programma van dienstverleningen. Tot onze dienstverlening behoren o.a. bijvoorbeeld een te ontwerpen beplantingsplan, de aanleg en/of onderhoud van

Bekijken